70+ Cymru: Trechu Tlodi Tanwydd yng Nghymru

 

Nod prosiect 70+ Cymru yw gwella cynhesrwydd, cysur ac ansawdd bywyd pobl hŷn yng Nghymru.

Gwnawn hyn drwy ymweld â chartrefi a rhoi cyngor a chymorth gyda technegau arbed ynni cartref a gwelliannau tai.

Mae gan Gofal a Thrwsio dîm o Swyddogion Ynni Cartref 70+ Cymru a all ymweld â chi a gweithio gyda chi i ganfod ffyrdd i gadw eich cartref yn gynnes a diogel.

Dyma rai enghreifftiau o’r ffyrdd y gall ein Swyddogion Ynni Cartref eich helpu:

  • Asesu eich cartref i wneud yn siŵr ei fod wedi insiwleiddio ac wedi’i wresogi’n dda
  • Cynnig cyngor i chi ar ffyrdd i arbed ynni
  • Eich helpu i wneud cais am fudd-daliadau a grantiau fydd yn helpu i’ch cadw yn gynnes
  • Sicrhau fod eich system wresogi a’ch offer gwresogi yn ddiogel
  • Helpu i wneud gwelliannau lle mae lleithder a chyddwysiad
  • Eich cysylltu gyda gwasanaethau arbenigol a chefnogaeth arall Gofal a Thrwsio

Wyddech chi ...

Mae dros 75% o farwolaethau ychwanegol yn ystod y gaeaf yn digwydd i bobl 75 oed a throsodd, caiff 30% o farwolaethau ychwanegol yn y gaeaf yng Nghymru eu priodoli’n uniongyrchol i gartref oer. Mae tymheredd oer yn gwaethygu dementia, cyflyrau anadlu a mathau eraill o salwch.

Dyna pam fod gwaith 70+ Cymru mor werthfawr. Os ydych dros 65 oed ac yn credu fod eich cartref yn oer a’r gwresogi’n aneffeithiol, gallwn helpu.