Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

 

Homepage Banner 70+ Cymru energy bills campaign Cym.png

Newyddion Diweddaraf

  

Gofalwch Amdanoch eich Hun a’ch Gilydd y Gaeaf hwn

#GaeafDiogel

 

 

Mwy o wybodaeth

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

Dysgu Mwy

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo

Codi arian

Dysgu Mwy
90%
o bobl y gwnaethom eu helpu yn dweud fod ansawdd eu bywyd wedi gwella
11%
o'r bobl y gwnaethom eu helpu yn 90 oed neu drosodd
43,443
y nifer y bobl hŷn y gwnaethom eu helpu yn 15/16
Aelodau Masnachol