Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

gwyliwch ein fideo

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo
77
yw oedran cyfartalog y bobl y gwnaethom eu helpu
43,443
y nifer y bobl hŷn y gwnaethom eu helpu yn 15/16
16,421
y nifer y bobl y gwnaethoom eu helpu gyda grant Rhaglen Addasiadau Brys ar gyfer eu cartrefi
Ein Partneriaid