Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

gwyliwch ein fideo

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo
43,443
y nifer y bobl hŷn y gwnaethom eu helpu yn 15/16
1,044
y nifer y bobl y gwnaethom helpu i gynyddu eu hincwm blynyddol
12,097
y nifer y bobl sy'n gweithio i atal baglu a syrthio
Aelodau Masnachol