Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

gwyliwch ein fideo

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo
77
yw oedran cyfartalog y bobl y gwnaethom eu helpu
37%
o'r bobl y gwnaethom eu helpu yn byw ar ben eu hunain
90%
o bobl y gwnaethom eu helpu yn dweud fod ansawdd eu bywyd wedi gwella
Aelodau Masnachol