Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

gwyliwch ein fideo

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo
90%
o bobl y gwnaethom eu helpu yn dweud fod ansawdd eu bywyd wedi gwella
713
y nifer o bobl y gwnaethom eu help i ddileu problemau gyda lleithder a llwydni yn eu cartrefi
16,421
y nifer y bobl y gwnaethoom eu helpu gyda grant Rhaglen Addasiadau Brys ar gyfer eu cartrefi
Aelodau Masnachol