Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

gwyliwch ein fideo

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo
12,097
y nifer y bobl sy'n gweithio i atal baglu a syrthio
43,443
y nifer y bobl hŷn y gwnaethom eu helpu yn 15/16
1,728
y nifer o bobl y gwnaethom eu helpu i ganfod datrysiadau i'w problemau gyda thwymo a gwres fforddiadwy
Ein Partneriaid