Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

gwyliwch ein fideo

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo
713
y nifer o bobl y gwnaethom eu help i ddileu problemau gyda lleithder a llwydni yn eu cartrefi
11%
o'r bobl y gwnaethom eu helpu yn 90 oed neu drosodd
77
yw oedran cyfartalog y bobl y gwnaethom eu helpu
Aelodau Masnachol