Helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch

Gwella Cartrefi, Newid Bywydau

Ydych chi angen help? Cefnogwch ni

 

Homepage Banner 70+ Cymru energy bills campaign Cym.png

Newyddion Diweddaraf

Yr hyn a wnawn

Sut y gwnawn wahaniaeth

Dysgu Mwy

Pwy yr ydym yn eu helpu

gwyliwch ein fideo

Codi arian

Dysgu Mwy
1,044
y nifer y bobl y gwnaethom helpu i gynyddu eu hincwm blynyddol
11%
o'r bobl y gwnaethom eu helpu yn 90 oed neu drosodd
£12m
y swm o waith trwsio a chynnal a chadw cartrefi y gwnaethom eu hwyluso
Aelodau Masnachol