Ein Partneriaid

Rydym yn cydweithio gyda llawer o sefydliadau y mae eu cefnogaeth, profiad ac arbenigedd yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol iawn i fywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

Gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chwmnïau preifat i helpu a chefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth a chyllid ein partneriaid.

Gyda'n gilydd rydym yn gwella cartrefi ac yn newid bywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

 • Llywodraeth Cymru
 • Welsh-Government.jpg

  Caiff ein Gwasanaeth Gweithiwr Achos Craidd a'r Rhaglen Addasiadau Brys ei gyllido mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

  Gwefan: www.gov.wales

  Twitter:@WelshGovernment

   

  × Close
 • Care & Repair Cymru
 • care-and-rapair-logo-for-emails.JPG

  Mae Care & Repair Cymru yn ddolen hollbwysig rhwng Llywodraeth Cymru a'r Asiantaethau i sicrhau datblygiad darpariaeth gwasanaeth a'i gynaliadwyedd ar sail leol. Mae trefniant o'r fath yn bodoli ar hyn o bryd rhwng Care & Repair Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio a chaiff hynny ei ddangos o fewn y cytundeb strategaeth cydweithio.

  Gwefan: www.careandrepair.org.uk

  Twitter: @CRCymru

  × Close
 • Bridgend County Borough Council
 • BCBC.jpg

  Mae gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr bartneriaeth sefydlog iawn gyda'r Awdurdod Lleol. Mae gan ein holl staff yn yr asiantaeth gysylltiadau ardderchog gyda staff y cyngor gan helpu ei gilydd i ddarparu gwasanaethau addas ar gyfer y rhai sydd fwyaf eu hangen o fewn yr ardal. Gallwn wneud hyn drwy fod yn bartneriaid gyda'r gwahanol wasanaethau y mae Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn eu cynnig megis Cynlluniau Lifft Grisiau a Grant Ymolchi Pen-y-bont ar Ogwr, Teleofal, y Cynllun Mân Addasiadau, Cymorth Cartrefi Iach a'r prosiect Cydlynu Codymau.

  Website: www.bridgend.gov.uk

  Twitter @bridgendCBC

  × Close
 • Abertaw Bro Morgannwg University Health Board
 • AMBU.jpg

  Mae Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn gweithio mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg, yn bennaf yng nghyswllt atal damweiniau a salwch a rhyddhau cleifion yn amserol o ysbyty. Defnyddir hyn wrth ochr ein cynlluniau sy'n hwyluso rhyddhau o ysbyty megis y gwasanaeth Pwysau Argyfwng ac Adre o'r Ysbyty yn ogystal â'r Prosiect Cartrefi Iach yn y Clystyrau Gofal Sylfaenol Gogledd a Gorllewin.

  Websitewww.wales.nhs.uk

   

  × Close
 • BAVO
 • V2C.jpg

  Mae Cymoedd i Arfordir (V2C) yn rhoi cyfraniad blynyddol i Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr tuag at ein gwasanaeth craidd. Mae'r asiantaeth yn gweithio mewn partneriaeth gan gyflwyno ystod o wasanaethau i denantiaid V2C fel gwasanaethau Teleofal a grantiau Cyfleusterau i'r Anabl.

  Gwefan:www.v2c.org.uk

  Twitter:@ValleystoCoast

  × Close