Ein Partneriaid

Rydym yn cydweithio gyda llawer o sefydliadau y mae eu cefnogaeth, profiad ac arbenigedd yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol iawn i fywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

Gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chwmnïau preifat i helpu a chefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth a chyllid ein partneriaid.

Gyda'n gilydd rydym yn gwella cartrefi ac yn newid bywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

 • Llywodraeth Cymru
 • Welsh-Government.jpg

  Caiff ein Gwasanaeth Gweithiwr Achos Craidd a'r Rhaglen Addasiadau Brys ei gyllido mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

  Gwefan: www.gov.wales

  Twitter:@WelshGovernment

   

  × Close
 • Care & Repair Cymru
 • care-and-rapair-logo-for-emails.JPG

  Mae Care & Repair Cymru yn ddolen hollbwysig rhwng Llywodraeth Cymru a'r Asiantaethau i sicrhau datblygiad darpariaeth gwasanaeth a'i gynaliadwyedd ar sail leol. Mae trefniant o'r fath yn bodoli ar hyn o bryd rhwng Care & Repair Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio a chaiff hynny ei ddangos o fewn y cytundeb strategaeth cydweithio.

  Gwefan: www.careandrepair.org.uk

  Twitter: @CRCymru

  × Close
 • NHS Wales
 • Hywel Dda Health Board.jpg

  Mae Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin yn gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn bennaf mewn perthynas ag atal damweiniau a salwch a rhyddhau cleifion yn amserol o'r ysbyty.

  Gwefan: www.wales.nhs.uk 

  Twitter@HywelDdaHB 

  × Close
 • Tîm Gwella Cartrefi Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • CCC Home Improve logo.png

  Mae'r Asiantaeth yn gweithio'n arbennig o agos gyda Thîm Gwella Cartrefi Cyngor Sir Caerfyrddin, gan ddarparu llawer o'i Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a rhai rhaglenni Gwaith Bach.

  × Close
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Carms County Council.jpg

  Mae gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin bartneriaeth hirsefydlog gyda'r Awdurdod Lleol. Mae staff uwch ac aelodau etholedig yn eistedd ar y Bwrdd Rheoli sy'n llywodraethu'r Asiantaeth. Mae gan staff yr Asiantaeth gysylltiadau gweithredol ardderchog gyda staff y cyngor, yn enwedig o fewn yr adrannau Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae swyddfa'r Asiantaeth wedi'i chydleoli gyda'r adran Tai yn Eastgate, Llanelli ac mae Strategaeth Dai'r Awdurdod Lleol yn cydnabod cyfraniad Gofal a Thrwsio tuag at gyflawni ei nodau.

  Website: www.carmarthenshire.gov.wales

  Twitter:@CarmsCouncil

  × Close