Ein Partneriaid

Rydym yn cydweithio gyda llawer o sefydliadau y mae eu cefnogaeth, profiad ac arbenigedd yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol iawn i fywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

Gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chwmnïau preifat i helpu a chefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth a chyllid ein partneriaid.

Gyda'n gilydd rydym yn gwella cartrefi ac yn newid bywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

 • Welsh Government
 • Welsh-Government.jpg

  Caiff ein Gwasanaeth Gweithiwr Achos Craidd a'r Rhaglen Addasiadau Brys ei gyllido mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

  Gwefan: www.gov.wales

  Twitter: @WelshGovernment

  × Close
 • Care & Repair Cymru
 • care-and-rapair-logo-for-emails.JPG

  Mae Care & Repair Cymru yn ddolen hollbwysig rhwng Llywodraeth Cymru a'r Asiantaethau i sicrhau datblygiad darpariaeth gwasanaeth a'i gynaliadwyedd ar sail leol. Mae trefniant o'r fath yn bodoli ar hyn o bryd rhwng Care & Repair Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio a chaiff hynny ei ddangos o fewn y cytundeb strategaeth cydweithio.

  Gwefan: www.careandrepair.org.uk

  Twitter: @CRCymru

  × Close
 • Gwynedd Council
 • gwynedd council.jpg

  Mae Cyngor Gwynedd yn cefnogi gwaith Gofal a Thrwsio ar draws y sir, mae nhw'n cyd-gyllido rhai on gwasanaethau a mae eu staff yn cyfeirio achosion yn rheolaidd i ni, wrth gwrs rydym ninnau yn cyfeirio ir Cyngor lle'n briodol.

  Mae'r Cyngor yn rhedeg llawer iawn o wasanaethau sy'n berthnasol i pobl hyn yr ardal a mae ein staff ni gyda dealltwriaeth dda o be ydi rhain.

  Mae gennym gytundeb gwasanaeth gyda'r Cyngor hyd at Mawrth 2018 lle fydd y Cyngor yn edrych at gomisiynu gwasanaethau at y dyfodol, gall hyn gynwys gwasanaethau tebyg i rhai ni.  

  Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru

  Twitter: @cyngorgwynedd

   

  × Close
 • Cyngor Sir Ynys Mon
 • Isl of Anglesey Council.png

  Mae Cyngor Mon yn cefnogi gwaith yr asiantaeth ar yr Ynys, er mwyn sicrhau fod pobl hyn yr ardal gyda cefnogaeth wrth geisio addasu, trwsio a gwella eu tai.

  Mae na gyd-weithio da iawn ymysg ein swyddogion - er mwyn ceisio dod o hyd i atebion i unrhyw broblemau sydd yn ymwneud ai tai.

  Gwefan:www.ynysmon.gov.uk

  Twitter:@cyngormon

   

  × Close
 • Grwp Cynefin
 • grwp-cynefin-logo-wide.jpg

  Grwp Cynefin ydi ein rhiant gwmni, mae'r asiantaeth dai yn cyflawni gwasnaethau fel personel, TG, cyllid a chyflogau ar ein rhan.  Mae nhw hefyd yn sicrhau ein bod yn gweithredu a llywodraethu  yn y ffordd cywir. 

  Gwefan: www.grwpcynefin.org 

  Twitter: @Grwp_Cynefin

   

   

   

   

   

  × Close