Ein Partneriaid

Rydym yn bartner i lawer o sefydliadau lleol a chenedlaethol y mae eu cymorth, eu cydweithrediad a’u harbenigedd yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau miloedd o bobl yn y gorllewin bob blwyddyn.

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y trydydd sector a chwmnïau preifat er mwyn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch. Dyma rai o’r partneriaid yr ydym yn gweithio gyda nhw:

  • Llywodraeth Cymru
  • Bwrdd Iechyd Hywel Dda
  • Cyngor Sir Penfro
  • Cyngor Sir Ceredigion
  • Y Groes Goch Brydeinig
  • Age Cymru
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
  • Cyngor ar Bopeth
  • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
  • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion