Amdanom Ni

Sefydliad elusennol dielw yw Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, sy’n cynorthwyo pobl hŷn ac anabl i aros yn eu cartrefi eu hunain, yn gysurus ac yn ddiogel. Cafodd Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2015, ar ôl uno’r asiantaethau a oedd yn gweithredu ers 2001 yng Ngheredigion a Sir Benfro.

Rydym yn darparu gwasanaethau i gwsmeriaid yn Sir Benfro a Cheredigion – mae’r manylion i’w gweld yn yr adran "Cysylltu â ni".

Rydym yn cael ein cyfarwyddo gan Fwrdd Rheoli gwirfoddol sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir CeredigionCyngor Sir Penfro a Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

Mae Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru yn cynnig gwasanaeth cyflawn wedi’i deilwra er mwyn diwallu anghenion unigol pobl sydd dros 60 oed neu sydd ag anabledd.

Mae ein crefftwyr medrus yn helpu ein cwsmeriaid drwy osod canllawiau cydio neu ganllawiau cyffredin o amgylch y cartref, gosod unrhyw stribedi rhydd o garped yn sownd, gosod banister defnyddiol neu ddarparu sêff allweddi er mwyn cynorthwyo gofalwyr.

Bydd ein gweithwyr achos penodedig yn ymweld â chwsmeriaid gartref er mwyn trafod diogelwch cyffredinol, trafod eu hawl i fudd-daliadau neu ddarparu cyngor am wasanaethau lleol.

Mae’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau ar gael am ddim neu codir ffi fach yn unig amdanynt.

Ein nod yw dod o hyd i’r ateb gorau er mwyn helpu cwsmeriaid i fod yn ddiogel ac yn annibynnol gartref.