Ein Partneriaid

Rydym yn cydweithio gyda llawer o sefydliadau y mae eu cefnogaeth, profiad ac arbenigedd yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth cadarnhaol iawn i fywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

Gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a chwmnïau preifat i helpu a chefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Ni fyddai ein gwaith yn bosibl heb gefnogaeth a chyllid ein partneriaid.

Gyda'n gilydd rydym yn gwella cartrefi ac yn newid bywydau miloedd o bobl hŷn ledled Cymru bob blwyddyn.

 • Welsh Government
 • Welsh-Government.jpg

  Caiff ein Gwasanaeth Gweithiwr Achos Craidd a'r Rhaglen Addasiadau Brys ei gyllido mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

  Gwefanwww.gov.wales

  Twitter: @WelshGovernment

  × Close
 • Care & Repair Cymru
 • care-and-rapair-logo-for-emails.JPG

  Mae Care & Repair Cymru yn ddolen hollbwysig rhwng Llywodraeth Cymru a'r Asiantaethau i sicrhau datblygiad darpariaeth gwasanaeth a'i gynaliadwyedd ar sail leol. Mae trefniant o'r fath yn bodoli ar hyn o bryd rhwng Care & Repair Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio a chaiff hynny ei ddangos o fewn y cytundeb strategaeth cydweithio.

  Gwefan: www.careandrepair.org.uk

  Twitter: @CRCymru

  × Close