Llywodraethiant

Llywodraethu
 
Mae gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n cyfarfod o leiaf bob chwarter ac sy'n gyfrifol am gyfeiriad a pholisi strategol yr elusen.
 
Ar 31 Mawrth 2019, roedd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cynnwys pum Ymddiriedolwr o amrywiaeth o gefndiroedd sy'n berthnasol i hanes a gwaith yr elusen.
 
Mae'r Ymddiriedolwyr yn gyfrifol am sicrhau bod yr elusen yn cyflawni ei dibenion er budd y cyhoedd yn ogystal â sicrhau perfformiad ac atebolrwydd ariannol; llunio polisi ac ennill golwg; meddwl strategol; a goruchwylio rheolaeth.