Diweddariad Coronafeirws 25.3.20

Sut y gall Gofal ac Thrwsio Caerdydd a'r Fro helpu?

Tra bod ein swyddfeydd yn parhau i fod ar gau, mae ein tîm yn dal i weithio'n galed i ddarparu cyngor a chefnogaeth i bobl hŷn yng Nghaerdydd a'r Fro.

Ymholiadau

Er nad yw ein gweithiwr achos yn ymweld â phobl yn eu cartrefi ar hyn o bryd, gallwn gynnig cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth dros y ffôn neu'r e-bost.
Ni allwn ateb ein ffôn, ond rydym yn gofyn i bobl adael neges, a bydd ein tîm yn dod yn ôl atynt cyn gynted ag y gallant.

Gweithiau Ymarferol Hanfodol

Ar hyn o bryd rydym yn dal i ddarparu gwaith ymarferol hanfodol fel coffrau allweddol, cledrau cydio a rampiau i bobl fregus hŷn, i'w helpu adref o'r ysbyty neu eu cadw'n ddiogel gartref fel rhan o'n gwasanaethau rheng flaen hanfodol. Os oes angen y rhain arnoch chi, cysylltwch â ni i drafod yr hyn sydd ar gael.

Cysylltwch â ni neu cadwch mewn cysylltiad

Ffoniwch 029 20473337 a gadewch eich manylion a'ch neges

Neu e-bostiwch ni ar [email protected]

Efallai yr hoffech chi hefyd ein dilyn ar Twitter @CRCardiffVale