Cyfrannwch

Rhowch eich cefnogaeth i wella bywydau pobl hŷn ledled Caerdydd a'r Fro sy'n dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain - nid oes unrhyw rodd yn rhy fach i wneud gwahaniaeth.   Aiff 100% o'r cyfraniadau a dderbyniwn yn uniongyrchol i bobl hŷn mewn angen. 

Gellir cyfrannu un ai drwy siec neu drosglwyddiad banc uniongyrchol. 

I wneud eich cyfraniad y cyfan mae'n rhaid i chi wneud yw lawrlwytho a dychwelyd y ffurflen berthnasol islaw a'i dychwelyd drwy e-bost at [email protected]  neu drwy'r post at:

Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro
Tolven Court
Dowlais Road
Splott
Caerdydd
CF24 5LQ

Peidiwch anghofio clicio'r blwch 'Cymorth Treth' - mae hyn yn sicrhau y cawn dreth yn ôl ar bob cyfraniad, gan gynyddu gwerth eich rhodd gan bron draean

Esbonio Cymorth Rhodd

Os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig gallwch roi Cymorth Rhodd ar eich cyfraniadau, gan eu gwneud yn werth 25% yn fwy i ni, heb ddim cost ychwanegol i chi.

Gallwch hawlio'n ôl y dreth y gwnaethoch ei thalu ar eich cyfraniad (25c am bob £1 a gyfrannwch) drwy Cymorth Rhodd.

Mae'r incwm ychwanegol yma'n wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth mawr, felly peidiwch anghofio rhoi Cymorth Rhodd ar gyfraniadau os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, gallwch hefyd hawlio cymorth treth ychwanegol. Ar gyfer trethdalwyr graddfa uwch (yn talu treth am 40%) mae hyn yn gweithio allan fel 25c am bob £1 a gyfrannwch ac ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch (talu treth ar 50%), mae hyn yn gweithio allan fel 37.5c am bob £1 a gyfrannwch.