Cyfrannwch

Rhowch eich cefnogaeth i wella bywydau pobl hŷn ledled Blaenau Gwent a Chaerffili sy'n dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain - nid oes unrhyw rodd yn rhy fach i wneud gwahaniaeth.   Aiff 100% o'r cyfraniadau a dderbyniwn yn uniongyrchol i bobl hŷn mewn angen. 

Gellir cyfrannu un ai drwy siec neu drosglwyddiad banc uniongyrchol. 

I wneud eich cyfraniad y cyfan mae'n rhaid i chi wneud yw lawrlwytho a dychwelyd y ffurflen berthnasol islaw a'i dychwelyd drwy e-bost at [email protected] neu drwy'r post at:

Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent a Chaerffili
Uned 7
Parc Busnes Roseheyworth
Abertileri
Blaenau Gwent,
NP13 1SP