Amdanom Ni

Mae Gofal a Thrwsio Bae’r Gorllewin yn Asiantaeth Gwella Cartrefi annibynnol a ffurfiwyd o ganlyniad i uno Gofal a Thrwsio Castell-nedd Port Talbot a Gofal a Thrwsio Abertawe ar y 1af o Hydref 2016. Roedd hyn yn rhan o agenda uno cenedlaethol ar gyfer Asiantaethau Gofal a Thrwsio oedd yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru.

Cafodd Gofal a Thrwsio Abertawe ei sefydlu fis Ebrill 2000 a ddilynwyd gan Gofal a Thrwsio Castell-nedd Port Talbot fis Ebrill 2001. Roedd y ddwy asiantaeth yn wahanol i'r 20 o asiantaethau Gofal a Thrwsio gwreiddiol eraill yng Nghymru oherwydd eu bod yn cyflogi tîm mawr o dasgmyn yn uniongyrchol i wneud addasiadau ac atgyweiriadau i gartrefi pobl hŷn. Fodd bynnag, cydnabyddwyd bod cyflogi tîm o Dasgmyn yn uniongyrchol yn ychwanegu at y gofynion rheoli ar yr Asiantaeth ac, oherwydd cyfyngiadau arian grant a'r gyfraith elusennau, roedd y cyfleoedd i’r tîm Tasgmyn ddatblygu gwasanaethau newydd yn cael ei gyfyngu. Fis Ebrill 2011 sefydlodd Gofal a Thrwsio Abertawe a Gofal a Thrwsio Castell-nedd Port Talbot ganghennau masnachu, sef Gwasanaethau a Datrysiadau Cartref Gofal a Thrwsio.

Yn dilyn Adroddiad Williams yn 2014 roedd yn ofynnol i nifer o Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru uno. Yn 2015 penderfynodd Byrddau Rheoli Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i uno’r ddwy asiantaeth.

Fis Mehefin 2016 trosglwyddwyd TUPE holl staff Datrysiadau Cartref i’r Gwasanaethau Gofal a Thrwsio ac ail-enwyd ac ail-frandiwyd y cwmni yn Datrysiadau Gofal a Thrwsio.

Fis Hydref 2016 trosglwyddwyd TUPE holl staff ochr elusen Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot i'r Asiantaeth newydd Gofal a Thrwsio Bae’r Gorllewin.

PQASSO.jpg