Yn eich Ardal

Mae Gofal a Thrwsio yn helpu pobl hŷn yn eich ardal i fyw'n ddiogel a chysurus yn eich cartref eich hun. Fel elusen sy'n gweithio drwy ein rhwydwaith ledled Cymru, cyflwynwn help ymarferol drwy 13 asiantaeth. Cliciwch ar y ddolen islaw i gael mwy o wybodaeth am sut y gallwn helpu yn eich cymuned. Os dymunwch ein helpu ni i helpu mwy o bobl yn eich ardal, ystyriwch wneud cyfraniad os gwelwch yn dda.

Mae 13 Asiantaeth Gofal a Thrwsio yng Nghymru yn cwmpasu ardaloedd pob un o’r 22 awdurdod lleol