Pecyn cymorth codi arian

Mae'r dudalen hon yn cynnwys deunyddiau i'ch helpu i godi arian ar gyfer Care & Repair Cymru yn cynnwys ffurflenni noddi a'n canllawiau ar godi arian, yn ogystal â thaflenni defnyddiol a thempledi y gallwch eu haddasu a'u defnyddio i hyrwyddo eich gweithgareddau. Diolch i chi am eich cefnogaeth.

Cysylltwch â'n swyddog codi arian os gwelwch yn dda os hoffech ofyn am ddeunyddiau eraill ar gyfer eich digwyddiad codi arian, er enghraifft balwns, blychau casglu neu faneri, neu os hoffech duniau/bwcedi casglu ar gyfer digwyddiadau pacio bagiau neu i'w rhoi mewn siopau, bwytai, tafarndai a garejys lleol.

Christmas puddings knitting pattern

Christmas puddings knitting pattern

Christmas puddings knitting pattern