Cyhoeddiadau

Mae Care & Repair Cymru'n cynhyrchu amrywiaeth o gyhoeddiadau. Mae'r rhain yn rhad ac am ddim a gellir eu lawrlwytho o'r adran yma drwy glicio ar y dolenni ar y llaw chwith

Adolygiad Blynyddol 2017-18

Adolygiad Blynyddol 2017-18

Adolygiad Blynyddol 2017-18

Ymdopi’n Well Canllawiau Arfer Da

Ymdopi’n Well Canllawiau Arfer Da

Mae’r canllawiau arfer da yn rhoi sylw i ffyrdd newydd o weithio a ddangoswyd drwy’r dull gweithredu partneriaeth cryf rhwng Care & Repair Cymru, RNIB a Gweithredu ar Golli Clyw (AOHL) Cymru wrth ddatblygu’r gwasanaeth Ymdopi’n Well.

Astudiaethe - Ymdopi’n Well

Astudiaethe - Ymdopi’n Well

Astudiaeth Atal Critigol

CRC Annual Accounts 16-17

CRC Annual Accounts 16-17

CRC Annual Accounts 16-17

CRC Annual Accounts 17-18

CRC Annual Accounts 17-18

CRC Annual Accounts 17-18

Adolygiad Blynyddol 2015–2016

Adolygiad Blynyddol 2015–2016

Adolygiad Blynyddol 2015–2016

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Gweithredu deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Gweithredu deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi diweddariad ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 , deddf y mae ei phresenoldeb yn dechrau cael ei deimlo o fewn Llywodraeth Cymru gydag ymrwymiad i sicrhau y bydd ei heffaith yn ymledu trwy’r sector cyhoeddus i gyd.

Dathlu 25 mlynedd o Care & Repair Cymru

Dathlu 25 mlynedd o Care & Repair Cymru

Dathlu 25 mlynedd o Care & Repair Cymru

Ymdopi’n Well  y flwyddyn gyntaf

Ymdopi’n Well y flwyddyn gyntaf

Ymdopi’n Well y flwyddyn gyntaf