Ymdopi’n Well

Help ar gyfer pobl hŷn gyda cholled synhwyraidd, dementia neu sydd wedi cael strôc.

Mae Ymdopi’n Well yn wasanaeth ymweld â chartrefi sydd ar gael yn rhad ac am ddim ac yn cynnig help ymarferol i bobl hŷn gyda cholled synhwyraidd, dementia neu sydd wedi cael strôc.

Bydd Gweithwyr Achos arbennig Ymdopi’n Well yn ymweld â’ch cartref ac yn rhoi gwybodaeth hanfodol a help ymarferol i’ch galluogi i fyw mor rhydd ac mor ddiogel ag sydd modd.

Gallwn ddarparu addasiadau angenrheidiol i’ch cartref os ydych yn dioddef o golli golwg, colli clyw, dementia neu wedi cael strôc.

Pump elusen yng Nghymru yn cymryd rhan

Mae’r gwasanaeth yn gynllun ar y cyd rhwng pump elusen yng Nghymru, sydd i gyd yn ymroddedig i helpu pobl hŷn. Yr elusennau yw:

Mae gan bob un o’r pump elusen partner arbenigedd unigryw mewn maes gwahanol. Mae hyn yn golygu fod gan ein gweithwyr achos yr holl adnoddau sydd eu hangen i gefnogi pobl hŷn, p’un ai ydynt yn dioddef o golli golwg, colli clyw, dementia neu wedi cael strôc.

Y profiadau ar lawr gwlad, gan y bartneriaeth hon, oedd nad oedd neb ohonom yn medru cyflawni safonau uchel ein huchelgais, pe byddem yn ei wneud ar ein pen ein hun. Drwy gydweithio, gallem gynnig mwy i’n partneriaid yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Gwasanaethau Cymdeithasol a medru darparu gwasanaeth mwy cynhwysfawr i bobl hŷn.