The Attic Project

Eich helpu i wneud lle

Ein Gwasanaethau

Gwneud lle yn eich cartref

Mae'r Attic Project yn wasanaeth am ddim a all eich helpu i gael gwared, ailgylchu neu ail-drefnu eitemau o'ch eiddo mewn ffordd sy'n gweithio i chi.

Gallai gwneud lle yn eich cartref;
• Greu lle ar gyfer trwsio, addasu a gwella eich cartref
• Ei gwneud yn rhwyddach i chi fynd o amgylch eich cartref
• Gostwng eich risg o dân, syrthio a damweiniau

• Eich helpu i ddod adre o'r ysbyty ynghynt
• Eich helpu i symud i gartref llai neu gartref mwy addas

Pwy all ddefnyddio'r Attic Project?

Pobl 50+ oed sy'n byw yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg.

Beth mae'r Attic Project yn ei gynnig?
• Gwybodaeth a chyngor
• Ymweliad cartref i drafod eich anghenion
• Symud eich eitemau yn rhad ac am ddim
• Cymorth gwirfoddol i'ch helpu i ddidoli a gwneud penderfyniadau am eitemau o'ch eiddo
• Cyfleoedd i chi siarad am yr atgofion tu cefn i eitemau pwysig o'ch eiddo

Ni fyddwn byth yn cael gwared ag eitemau eiddo heb eich caniatâd.

Er y gall yr Attic Project eich helpu i wneud lle, ni all fynd i'r afael â phryderon am gelcian neu glirio tai.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Attic Project, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Atgofion

Gall didoli eiddo hel llawer o atgofion ac mae'r Attic Project yn cynnig cyfle i chi siarad gydag un o'n gwirfoddolwyr am y straeon tu ôl i eitemau o'ch eiddo.

Gallwch siarad am eich atgofion pan fyddwch yn eistedd lawr gyda gwirfoddolwyr yn cael dishgled o de neu tra'n didoli drwy'r eitemau i wneud lle yn eich cartref. Gallai unrhyw beth, o ddidoli drwy'r eitemau lleiaf i edrych drwy ffotograffau yr anghofiwyd amdanynt, gynnau sgwrs.

Os hoffech i ni wneud hynny, byddwn yn gwneud recordiad o'r straeon a ddwedwch wrth ein gwirfoddolwyr a'r sgyrsiau a gewch am yr eitemau o'ch eiddo. Gallwch wedyn roi'r recordiau i gyfeillion a pherthnasau.

Cadw atgofion

Gall gwirfoddolwyr eich helpu i drefnu eitemau nad ydych eisiau rhoi'r gorau iddynt drwy bethau fel albymau neu flychau atgofion.

Gallwn hefyd eich helpu i gadw neu rannu atgofion tebyg drwy straeon ysgrifenedig, recordiadau sain a ffotograffau.

Byddwn yn cadw'r rhain mewn ffordd gyfleus i chi ei throsglwyddo i'ch ffrindiau a pherthnasau, neu gallwn eu codi yn ein harchif gyda'ch caniatâd chi.

Pwy all ddefnyddio'r Attic Project?
Pobl 50+ oed sy'n byw yng Nghaerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Attic Project, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Cyfleoedd gwirfoddoli

Mae gan yr Attic Project amrywiaeth o swyddi gwirfoddoli ar gael.

Gwirfoddolwyr Attic Project
Cefnogi pobl hŷn i ddidoli a threfnu eitemau eiddo yn eu cartref.

Gwirfoddolwyr Atgofion
Siarad gyda phobl hŷn am eitemau a drysorant a recordio atgofion drwy recordiadau sain, ffotograffau, straeon ysgrifenedig neu flychau atgofion.

Gwirfoddoli Golygu Sain
Cynhyrchu recordiau sain-gweledol o sesiynau atgofion pobl hŷn yn defnyddio meddalwedd golygu i gyfuno ffotograffau a recordiadau sain.  

Allgymorth Cymunedol
Helpu i ledaenu'r gair am yr Attic Project a'i rolau i wirfoddolwyr drwy gyfathrebu, marchnata neu ddigwyddiadau gwybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rôl wirfoddoli, anfonwch e-bost os gwelwch yn dda at [email protected]

Ymrwymiad Amser
Fel arfer ychydig oriau yr wythnos, rhwng 9am-5pm o'r gloch yn ystod yr wythnos.

Hyfforddiant
Mae'r holl wirfoddolwyr yn derbyn gwiriad DBS, sesiwn cynefino a hyfforddiant. Mae hyfforddiant yn cynnwys tacluso, hel atgofion, gwrando gweithgar, gweithio ar eich pen eich hun, iechyd a diogelwch a diogelu.

Caiff cyfleoedd hyfforddiant ychwanegol eu cynnig yn rheolaidd.

Cefnogaeth
Darperir cymorth gan ein Cydlynydd Prosiect Atgofion ac mae cyfleoedd rheolaidd i gwrdd gyda gwirfoddolwyr eraill.

Treuliau
Ni fydd gwirfoddolwyr allan o boced a gellir hawlio costau teithio.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Attic Project, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.