Wythnos Diogelwch Nwy

Rydym yn falch i gefnogi Wythnos Diogelwch Nwy 2019 (16-22 Medi).

Nod yr Wythnos Diogelwch Nwy yw codi ymwybyddiaeth o ddiogelwch nwy a phwysigrwydd gofalu am eich cyfarpar nwy. Caiff ei chydlynu gan gofrestr Gas Safe, y rhestr swyddogol o beirianwyr nwy sydd â chaniatâd cyfreithiol i weithio ar nwy.

Gall cyfarpar nwy a gafodd ei osod yn wael ac sy'n cael gwasanaeth tila achosi nwy i ollwng, tannau, ffrwydradau a gwenwyn carbon monocsid (CO). Mae CO yn nwy gwenwynig iawn a all ladd yn gyflym a heb rybudd, gan na fedrwch ei weld, ei flasu na'i arogli.

Drwy ofalu'n iawn am eich cyfarpar nwy rydych yn cymryd gofal o'ch cartref a'ch anwyliaid. Ein cyngor da i helpu eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel yw:

  1.  Gwneud yn siŵr eich bod chi, eich ffrindiau a'ch perthnasau yn cael gwirio eich cyfarpar nwy

  2.  Gwneud yn siŵr fod eich peiriannydd nwy wedi cofrestru gyda Gas Safe

  3.  Ffonio 0800 111 999 os ydych yn arogli nwy neu'n amau fod carbon monocsid yn bresennol

Gall Gofal a Thrwsio eich helpu i ddod o hyd i beiriannydd dibynadwy lleol sydd wadi cofrestru gyda Gas Safe. Os ydych angen help, ffoniwch 0300 111 3333