Wynebu'r ofn!

Nenblymiad Elusen Gofal a Thrwsio 

Dydd Sadwrn 28 Ebrill

Nenblymio Abertawe

Nenblymiad Elusen Gofal a Thrwsio - dydd Sadwrn 28 Ebrill Mae Dilys Price OBE, Noddwr Gofal  a Thrwsio, yn 86 oed ac yn dal Record Byd Guinness fel y fenyw hynaf i nenblymio.

Edrych am gyfle i  wireddu breuddwyd? Gallai hwn fod yr union beth i chi! Rydym yn edrych am 8 o bobl ddewr i gymryd rhan yn Nenblymiad Elusen Gofal a Thrwsioyn Nenblymio Abertawe ddydd Sadwrn 28 Ebrill.

Roedd Rebecca Goddard o Wales & West Utilities yn un o'r rhai a gymerodd ran y llynedd. Dywedodd:

"Roedd y profiad gorau erioed, mae'n anodd disgrifio'r teimlad, doedd e ddim yn teimlo fel mod i'n syrthio'n rhydd ar 120 mya, ond cyn gynted ag yr agorodd y parasiwt roedd y golygfeydd o Abertawe yn fendigedig. Rwyf wrth fy modd mod i wedi'i wneud yn y diwedd a chodi dros £500 i gefnogi Gofal a Thrwsio. Maent yn elusen ryfeddol, yn help pobl i fyw bywyd annibynnol, gan eu cefnogi gyda phob agwedd o amgylch y tŷ fel y gallant deimlo'n gysurus a'u bod yn gwybod fod bob amser rywun allan yna i helpu ac nad ydynt ar ben eu hunain."

Mae'n rhaid i bawb sy'n cymryd rhan godi o leiaf £350 i Gofal a Thrwsio i helpu pobl hŷn i barhau i fyw'n annibynnol mewn cartref clyd a diogel (mae hyn yn cynnwys talu am gost £240 y Nenblymiad). Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 12 Mawrth. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Care & Repair Cymru ar 029 2010 7580 neu e-bost [email protected].