Sut y gweithiwn i gadw pobl hŷn yn ddiogel ledled Cymru

Yr haf hwn byddwn yn canolbwyntio ar helpu pobl hŷn i aros yn ddiogel a chynnes yn eu cartrefi eu hunain trwy ddatblygu siarter ansawdd swyddogol ar gyfer crefftwyr.

Bob diwrnod yng Nghymru mae 137 o bobl hŷn yn cysylltu â Gofal a Thrwsio mewn angen am help. Boed hwnnw’n help i gael gafael ar gyllid ychwanegol, gwaith trwsio syml yn y cartref fel canllawiau cydio neu ychwanegiadau mawr fel ystafelloedd gwlyb a lifftiau grisiau, rydym ni yma i helpu.

Y tu ol i bob un o’r asiantaethau Gofal a Thrwsio mae mintai o grefftwyr lleol gwych gan gynnwys plymwyr, garddwyr, trydanwyr, ffitwyr arbenigol a llawer mwy. Mae’r rhan fwyaf yn grefftwyr lleol yr ydym wedi ffurfio perthynas waith agos gyda nhw ac mae ansawdd eu gwaith yn cael ei warantu gan swyddogion technegol.

Rhyngddyn nhw mae cynnal a chadw, addasu a gwella cartrefi i gyd mewn dwylo da.  

Gwyddom mor galed y gall dod o hyd i grefftwr dibynadwy fod, ond i wneud hynny ychdyig yn haws rydym yn gweithio ar siarter ansawdd swyddogol gyda chefnogaeth Sefydliad Meddygol Dunhill. 

Bydd ein siarter yn unigryw wrth roi pobl hŷn union yng nghanol gwaith ein contractwyr, gan ei gwneud hi’n haws i bobl hŷn ledled Cymru ddod o hyd i grefftwr y gallant ymddiried ynddyn nhw.  

Rydym yn ymrwymo i ddatblygu adnodd a fydd yn blaenoriaethu anghenion pobl hŷn, felly os hoffech chi ymuno â’r panel y byddwn yn gofyn am eu cyngor, neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â [email protected]  neu cadwch lygad ar ein cyfrif twitter pwrpasol am y newyddion diweddaraf: @Charter_CRCymru