Ray'n gosod her i'w hunan

Mae Ray Sherry yn godwr arian arall a osododd her i'w hunan - i redeg ei hanner marathon cyntaf.

 Roedd Ray eisiau codi arian ar gyfer Gofal a Thrwsio oherwydd ... "Mae'n wasanaeth gwych ac fe wnaeth yn wirioneddol helpu fy Mam i deimlo'n fwy hyderus am ddod adref ar ôl bod yn yr ysbyty. Roeddwn yn wirioneddol eisiau helpu i ledaenu'r gair a chefnogi'r elusen.

"Doeddwn i erioed wedi rhedeg mor bell yn fy mywyd o'r blaen, er fy mod wedi bod ar fy meic arni ganwaith. Mae gwahaniaeth mawr rhwng rhedeg a seiclo - rwy'n gwybod oherwydd mod i'n casáu rhedeg ond wrth fy modd yn seiclo. Ac yno mae'r her.

Yn dilyn ei raglen hyfforddi ei hun, cwblhaodd Ray Hanner Marathon Caerdydd mewn 2 awr 30 munud a chodi £400 ar gyfer Gofal a Thrwsio.

A nawr mae wedi cael blas go iawn ar redeg! Mae eisoes wedi rhoi ei enw ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd a Marathon Casnewydd ym mis Ebrill y flwyddyn nesaf. Fel y dywedodd Ray, "Mae'n rhaid mod i'n wallgo! Ond mae'r cyfan yn rhan o fy nhaith i Ironman Cymru yn Ninbych-y-pysgod fis Medi nesaf".

Diolch yn FAWR IAWN i Ray am eich cefnogaeth a'ch gwaith godi arian.