Noswaith Harddwch Gofal a Thrwsio yn John Lewis.

Paratowch am yr Haf yn ein Noswaith Harddwch John Lewis gyda chyngor ar golur a steilio, bag pethau da John Lewis, taleb colur £5 a phopeth rydych ei angen i edrych yn hyfryd.

Siaradwraig wadd Dilys Price OBE (nen-blymiwr mentrus 87 oed a noddwr Care & Repair Cymru).
Tocyn yn cynnwys gwydraid o Prosecco a Canapes.

Codi arian i gefnogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi diogel, cynnes ac addas.