Grantiau'n helpu Gofal a Thrwsio i amddiffyn staff a chleientiaid

Mae Care & Repair Cymru yn falch o sicrhau dau grant gan arianwyr cenedlaethol i helpu cyflenwi cyfarpar diogelu personol ar gyfer staff rheng-flaen asiantaethau Gofal a Thrwsio.

Rydym wedi derbyn £44,028.12 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a fydd yn helpu ariannu dillad a chyfarpar amddiffynnol, yn ogystal â gwybodaeth i gleientiaid am y gefnogaeth gallwn gynnig yn ystod y pandemig.

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) hefyd wedi rhoi £66,354.50 i Care & Repair Cymru o Gronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol, a fydd hefyd yn helpu ariannu cyfarpar amddiffynnol ar gyfer ein staff.

Meddai Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru:

“Mae asiantaethau Gofal a Thrwsio ar draws Cymru yn gweithio'n galed i gefnogi pobl hŷn yn eu cartrefi, a bydd y grantiau pwysig hyn yn helpu ariannu'r cyfarpar amddifynnol ychwanegol sydd angen arnynt i gadw ein staff a'n cleientiaid yn ddiogel.

“Rydym yn ddiolchgar iawn i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a CGGC am eu cefnogaeth, sydd wedi helpu sicrhau bod Gofal a Thrwsio dal yma i helpu pobl hŷn ar draws Cymru gyda phroblemau yn eu cartrefi."