Deg ffordd y gallwch arbed ynni am lai na £20

Dyma ddeg ffordd syml y gallech arbed ynni gartref, bob un am lai na £20.

Bylbiau golau effeithiol o ran ynni

Gallech arbed rhwng £3 a £6 fesul bwlb y flwyddyn drwy newid i fylbiau golau effeithiol. Maent yn dda i’ch poced ac yn dda i’r blaned.

 • Cost arferol: £5.99
 • Brand a argymhellwn: Status International

Amserwyr soced gweithio â llaw

Mae’r amserwyr bach yma yn troi cyfarpar i ffwrdd yn y plwg fel nad oes yn rhaid i chi gofio gwneud. Gallwch osod yr amser i beth bynnag sy’n addas i chi. Gallai troi eich teledu i ffwrdd yn y soced gyda un o’r rhain arbed £30 y flwyddyn.

 • Cost arferol: £4.99
 • Brand a argymhellwn: Defender – Solon Equipment

Goleuadau nos

Ydych chi’n gadael goleuadau ymlaen yn ystod y nos er mwyn eich diogelwch neu i gael sicrwydd? Wel, mae’r goleuadau nos yma yn rhai ynni isel – byddai eu defnyddio yn lle gadael golau mawr ymlaen drwy’r nos yn arbed arian ac ynni.

 • Cost arferol: £4.99
 • Brand a argymhellwn: Defender – Solon Equipment

Socedi plygiau o bell

Mae’r rhain fel amserwyr soced gweithio â llaw, ond yn cael eu rheoli o bell. Mae soced plwg o bell yn fwy hyblyg nag amserwr, maent yn arbennig o ddefnyddiol os ydych yn ei chael yn anodd plygu i ddefnyddio’r brif soced. Bonws, maent yn arbed ynni’r un fath.

 • Cost arferol: £5.99
 • Brand a argymhellwn: Status International

Brwshys blwch llythyrau

Gall brwshys syml o amgylch blwch llythyrau atal drafftiau a chynyddu cynhesrwydd. Cyngor da: efallai y gallech hefyd ddefnyddio’r brwshys o amgylch agoriadau atig. Mae atal drafftiau yn arbed arian.

 • Cost arferol: £9.99
 • Brand a argymhellwn: Stormguard

Tâp insiwleiddio

Gellir defnyddio’r tâp syml a hyblyg hwn yn allanol mewn mannau gwlyb ac yn fewnol. Mae’n llenwi bylchau o amgylch drysau a ffenestri, gan atal drafftiau.

 • Cost arferol: £9.99
 • Brand a argymhellwn: Stormguard

Rhimynnau drafft drws

Daw rhimynnau drafft mewn llawer o wahanol fathau a gallant fod y ffordd rwyddaf i atal eich gwres rhag dianc. Gallai atal drafftiau arbed E25 y flwyddyn i chi.

 • Cost arferol: £11
 • Brand a argymhellwn: Tesa

Ffoil rheiddiadur

Paneli adlewyrchol sy’n mynd tu ôl i’ch rheiddiadur. Mae’r ffoil yn adlewyrchu gwres o’r rheiddiadur yn ôl i’r ystafell, gan ostwng colli gwres a’ch cadw yn gynhesach.

 • Cost nodweddiadol: £19.99 (3 darn)
 • Brand a argymhellwn: Radflex

Larymau oer

Mae’n well cadw eich cartref ar dymheredd cyson – os yw’r tymheredd yn gostwng gormod, gall eich system wresogi fod angen defnyddio llawer o ynni i godi’r tymheredd eto. Mae larwm oer yn rhoi cyfres o rybuddion gweledol a sain pan mae’r tymheredd yn eich cartref yn gostwng.

 • Cost nodweddiadol: £9.99
 • Brand a argymhellwn: Gti

Gobennydd yn y simnai

Mae simnai yn sugno aer gynnes allan o’ch cartref Mae gobennydd yn y simnai (a caiff weithiau ei alw’n falŵn simnai) i atal y gwres rhag dianc – mae fel gwydr dwbl ar gyfer eich simnai.

 • Cost nodweddiadol: £14.99
 • Brand a argymhellwn: Stormguard