Dafydd - yr Adeiladwr Gorau yng Nghymru

Fy enw yw Dafydd a fi yw'r Adeiladwr Gorau yng Nghymru. Cefais fy ngwneud gan Barbara o grŵp Gweu Taf yng Nghaerdydd. Treuliodd oriau yn fy ngweu, ac ar ôl gorffen rhoddodd fi i Care & Repair Cymru. Fy ngwaith yw helpu i godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau gwych a gaiff eu darparu gan asiantaethau lleol Gofal a Thrwsio ar draws Cymru.

Fy her gyntaf fydd ymweld â phob un o'r 13 asiantaeth leol Gofal a Thrwsio. Pa mor hir ydych chi'n meddwl fydd hynny'n ei gymryd? Rwy'n gobeithio bod yn ôl yng Nghaerdydd erbyn y Pasg, ond pwy sy'n gwybod, efallai y byddaf yn mynd ar goll yn y cymoedd neu'r mynyddoedd!

Ar fy nhaith byddaf yn cynnig fy hunan ar gyfer lluniau gyda thimau staff lleol ac rwy'n arbennig o awyddus i gael lluniau gyda'r tasgmyn. Gobeithiaf y caiff y lluniau hyn wedyn eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r gair am sut mae Gofal a Thrwsio yn gwneud gwahaniaeth ym mhob rhan o Gymru. Hoffwn glywed gan dasgmyn am eu waith a chanfod os oes ganddynt unrhyw gynghorion cyfleus i helpu pobl hŷn i aros yn ddiogel, cynnes a chysurus yn eu cartrefi eu hunain.

Mae'r newyddion a'r straeon ar fy nhaith ar gyfryngau cymdeithasol Gofal a Thrwsio yn defnyddio #DafyddyrAdeiladwrGorauyngNghymru neu ddod o hyd i fi yn www.careandrepair.org.uk .