Cyfnodau clo lleol Cymru: Gwybodaeth i bobl hŷn

Mae rhai mannau yng Nghymru wedi'u rhoi dan reolau "cyfnod clo lleol" gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn digwydd oherwydd mae'r niferoedd o bobl sydd â'r Coronafeirws yn cynyddu yn y cymunedau hynny.

Bydd pobl hŷn yn yr ardaloedd hyn yn awyddus i wybod sut mae'r cyfyngiadau newydd yn effeithio ar eu bywydau. Felly mae Gofal a Thrwsio wedi ateb rhai o'ch cwestiynau.

Cliciwch ar y dolenni isod er mwyn gweld y cyngor yn eich ardal. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon os ceir fwy o gyfyngiadau eu gosod mewn ardaloedd eraill.