Casglu atgofion person hŷn, mae Kitti yn siarad am ei phrofiad yn gwirfoddoli

Mae Kitti yn fyfyriwr Troseddeg ail flwyddyn ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Kitti yn hanu o Hwngari a threuliodd yr ychydig fisoedd diwethaf yn gweithio gyda chleient a rhoi cynnig ar wahanol rannau o'r prosiect. Darllenwch beth sydd ganddi i'w ddweud am ei phrofiad!

Roedd gweithio fel gwirfoddolwr ar gyfer Prosiect Attic yn brofiad gwych i fi. Rwyf fel arfer yn swil iawn a gwyliadwrus gyda phobl. Nid wyf bob amser yn teimlo'n hyderus iawn ac roeddwn eisiau gwella hynny.

Yn fy ail flwyddyn yn y brifysgol cawsom ddewis o fodiwlau opsiynol a dewisais i ymarfer proffesiynol gan nad oedd gen i ddigon o brofiad gwaith ac angen ennill sgiliau neilltuol ar gyfer fy llwybr gyrfa yn y dyfodol.

Roeddwn wrth fy modd gyda'r hyfforddiant a gefais. Dysgais lawer am wrando gweithredol a sut mae hel atgofion yn gweithio. Roeddwn yn arbennig o hoff o'r syniad o wneud blwch atgofion lle gallech ddewis gwahanol luniau, canhwyllau neu eitemau eraill a fyddai'n eich atgoffa am gyfnod yn eich bywyd, er enghraifft gwyliau'r Nadolig.

Dim ond cyfle i weithio gyda un cleient a gefais, ond roedd yn brofiad gwych. Roeddwn yn nerfus cyn a thrwy gydol y cyfarfod cyntaf ond fe wnes ddod yn fwy hyderus pan ddechreuais ar y cyfarfodydd un i un, ac roedd yn gymorth fod y cleient yn gyfeillgar, siaradus a rhwydd sgwrsio gydag ef.

Fy hoff fomentau oedd pan ddeuais o hyd i hen ffotograffau oedd ganddo o'i blentyndod a'i deulu a phan ddaeth o hyd i'w dystysgrif priodas. Rwy'n cofio fel y goleuodd ei lygaid a'r wên fawr a roddodd. Fe wnes fwynhau pob moment o fy ngwaith gydag ef. Roedd y straeon a glywais yn ddiddorol ac roeddwn eisiau canfod mwy amdano, ei holl anturiaethau a'r cyfnodau arbennig yn ei fywyd. Cefais gyfle hefyd i wneud cyfweliad hel atgofion gyda'r cleient ac wedyn cael ei helpu i olygu.

Cefais lawer yn ôl o'r gwaith yma. Nid dim ond y sgiliau y gellir eu trosglwyddo fydd yn fy helpu i hyrwyddo fy ngyrfa ond hefyd y profiad gwych. Os oes rhywun yn ystyried gwneud cais i'r Attic Project fel gwirfoddolwr, rwy'n credu y byddai'n llesol iddyn nhw a hefyd byddwch yn rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned. Os ydych chi'n meddwl fod disgrifiad swydd gwirfoddolwr yn ddiddorol am unrhyw reswm, p'un ai yw hynny yn angerdd am bobl a'u straeon, cymhennu neu ddim ond eisiau dysgu mwy - gwnewch ef! Byddwch wrth eich bodd! Ymddiriedwch yn eich greddf a'r hyfforddiant ac ni all unrhyw beth fynd o chwith!