Cartrefi Diogel, Cynnes ar gyfer Pobl Hŷn

Mae Gofal a Thrwsio yn achubiaeth i bobl hŷn, gan wneud yn siŵr eu bod yn cadw'n gynnes a diogel yn ystod misoedd oer y gaeaf.

Dewiswyd yr elusen i fod yn rhan o Big Give 2018, ymgyrch arian cyfatebol fwyaf y Deyrnas Unedig a gaiff ei lansio heddiw #DyddMawrthRhoi.

Bob blwyddyn yng Nghymru mae tua 2,000 o farwolaethau ychwanegol yn ystod y gaeaf. Aiff cant y cant o'r arian a godir ar gyfer Gofal a Thrwsio drwy The Big Give i gronfa caledi Ymladd Tlodi Tanwydd yr elusen, gan roi ffynhonnell ychwanegol o help i bobl hŷn fel Mrs Stephenson y mae'r oerfel yn effeithio arnynt.

Dyma beth ddywedodd Mrs Stephenson: "Pan ydych chi mor hen â fi, mae popeth yn arafu lawr ac mae aros yn dwym yn wirioneddol bwysig. Os ydw i'n oeri, rydw i'n mynd yn dost ac mae risg y byddaf yn gorfod mynd i ysbyty.

"Daeth llechi oddi ar y to pan oedd yn wyntog y llynedd. Doedd neb wedi bod lan yno ers blynyddoedd, felly doedd gen i ddim syniad pa waith oedd ei angen. Ond roedd yn rhaid i ni wneud rywbeth gan fod dŵr yn dod i mewn i fy ystafell wely. Dywedodd y gweithiwr cymdeithasol nad oedd yn ffit i mi fyw fel hyn. Roedd fy mab yn meddwl ein bod angen to newydd ond roedden ni'n gwybod y byddai'n ddrud iawn. Wyddwn i ddim beth i'w wneud. Yna fe glywson ni am Gofal a Thrwsio. Mae'n sefydliad gwych, ac mae am ddim i bobl fel fi. Oherwydd fod Jack, fy ngŵr, wedi bod yn y fyddin fe wnaethon nhw ddweud efallai y gallwn gael help ganddyn nhw. Daeth Gofal a Thrwsio o hyd i'r arian i dalu am y gwaith o nifer o wahanol ffynonellau. Mae gen i'n awr do newydd, system wres canolog hollol newydd, ystafell wely hyfryd dwym a sych ac rwy'n hapus iawn. Y cyfan diolch i Gofal a Thrwsio.".

Bydd pob cyfraniad i Gofal a Thrwsio drwy https://bit.ly/2DXyJdZ yn cael arian cyfatebol am 7 diwrnod o ganol-dydd ar 27 Tachwedd gan ganol-dydd ar 4 Rhagfyr. Un cyfraniad, dwywaith yr effaith.