Care & Repair Cymru yn ymuno â Her Nadolig The Big Give

Eleni mae The Big Give yn cefnogi Care & Repair Cymru drwy ei ymgyrch Her Nadolig, gan roi cyfle unigryw i'r elusen i ddyblu pob cyfraniad a dderbyniwyd rhwng dydd Mawrth 28 Tachwedd a dydd Mawrth 5 Rhagfyr.

Yr Her Nadolig, a sefydlwyd gan yr entrepreneur a'r dyngarwr Syr Alec Reed CBE yw ymgyrch arian cyfatebol ar-lein mwyaf y Deyrnas Unedig ac mae'n helpu elusennau sydd wedi cofrestru yn y DU i godi arian i'w hachos. 

Mae hefyd yn rhoi cyfle i gefnogwyr sy'n cymryd rhan i gael eu cyfraniad wedi'i ddyblu ar wefan yr ymgyrch, theBigGive.org.uk.

Mae Care & Repair Cymru yn gorff elusennol cenedlaethol sy'n bodoli i sicrhau fod pob person hŷn yn ddiogel a chynnes yn eu cartrefi eu hunain.

Y llynedd cefnogodd yr elusen fwy na 46,000 o bobl a helpu i wneud bron 12,000 o gartrefi yn fwy diogel. 

Y llynedd bu 1,800 o bobl yng Nghymru farw'n ddiangen yn ystod y misoedd oerach. Mae Care & Repair Cymru yn gweithio’n galed eleni i wneud yn siŵr y gall pobl hŷn barhau i fyw'n ddiogel a chysurus yn eu cartrefi eu hunain.

Mae Lloyd, 76 oed, yn un o'r bobl a fanteisiodd o gefnogaeth Gofal a Thrwsio.

“Rwy'n cael trafferthion gydag arthritis, diabetes, pwysedd gwaed uchel a phroblemau'r galon ac mae bob amser yn waeth yn y gaeaf. Rwy'n teimlo'n ddiogel a chynnes diolch i Gofal a Thrwsio yn trwsio fy ngwresogi. Oni bai amdanyn nhw mae'n debyg y byddwn mewn ysbyty erbyn hyn." 

Aiff Her Nadolig 2017 The Big Give yn fyw ganol-dydd ddydd Mawrth 28 Tachwedd tan ganol-dydd ddydd Mawrth 5 Rhagfyr.

Mae Care & Repair Cymru yn galw ar bob cefnogwr i ledaenu'r neges ymhell ac eang mewn ymgais  godi targed o £8,000 yn ystod wythnos yr ymgyrch.