Ymuno â Cyfeillion Gofal a Thrwsio

Fel cyfaill Gofal a Thrwsio byddwn yn anfon ein cylchlythyr chwarterol atoch sy'n cynnwys y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf am waith Gofal a Thrwsio a sut ydym yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl hŷn ar draws Cymru. Bydd gwybodaeth ar ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn ein gwahanol ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian a sut i gyfrannu.

Fel elusen gofrestredig rydym yn dibynnu ar bobl fel chi I Iedaenu'r gair am ein Gwaith, I argymeill eraill I'n defnyddio ac os gallant, I gefnogi ein Gwaith drwy roi cyfraniad.

Fel elusen gofrestredig rydym yn dibynnu ar bobl fel chi i Iedaenu’r gair am ein gwaith, i argymell eraill I’n defnyddio ac os gallant, i gefnogi ein gwaith drwy roi cyfraniad.