Savoo

Ffordd rwydd i godi arian ar gyfer Gofal a Thrwsio pan fyddwch yn siopa ar-lein.

Mae Savoo yn llwyfan codi arian ar-lein rhad ac am ddim sy'n defnyddio chwiliadau gwe i gyfrannu at elusennau yn y Deyrnas Unedig.

Bydd peiriant chwilio ansawdd uchel Savoo yn cyfrannu 1c i ni am bob chwiliad a wneir. Mae'r safle'n cynnwys miloedd o ddeliau a chodau talebau gan fanwerthwyr blaenllaw. Ar ben hynny, pan ddefnyddiwch eich codau, bydd Savoo yn rhoi hyd at 50 y cant o'i gomisiwn i ni; fel arian yn ôl ond ar gyfer elusennau!

Tri cham yn unig

* Cofrestru ar safle Savoo

* Dewis Care & Repair Cymru fel eich elusen

* Clicio 'Search the Web' o'u safle a bant â'r cart!

Heb ddim cost i chi, gallwch arbed arian a gwneud gwahaniaeth i bobl hŷn sy'n ymdrechu i fyw'n annibynnol! Cofrestrwch ar gyfer Savoo nawr.