Ydych chi'n treulio cymaint o amser yn rhuthro o gwmpas fel eich bod yn rhy flinedig, pan gewch amser i'ch hunan yn y diwedd, i feddwl am y pethau y byddech wrth eich bodd yn eu gwneud? Mae Her Rhestr Bwced Gofal a Thrwsio yn eich gwahodd i wneud rhywbeth yr ydych bob amser wedi bod eisiau ei wneud a chodi arian ar gyfer Gofal a Thrwsio yr un pryd.

Dyma ychydig o awgrymiadau i'ch helpu i gychwyn arni. Yn gyntaf mae angen i chi roi amser i'ch hunan i freuddwydio a chynllunio. Nid yw'r rhan yma'n costio dim ac mae'n hwyl. Dylai gymryd tua hanner awr i chi a bydd yn eich helpu i fod yn eglur a chanolbwyntio ar yr hyn rydych ei eisiau o fywyd. Ceisiwch ofyn y cwestiynau hyn i'ch hun:

•           Beth ydych chi bob amser wedi bod eisiau ei wneud ond heb ei wneud eto?

•           Beth oeddech chi eisiau ei gyflawni?

•           Pa brofiadau ydych chi eisiau eu cael/teimlo?

•           Beth yw'r pethau pwysicaf y gallwch eu gwneud?

Ewch ati i ysgrifennu eich syniadau. Daliwch ati nes bydd gennych o leiaf 20 o bethau ar eich rhestr. Weithiau mae'n cymryd mwy o amser i ddod o hyd i'r syniadau gorau.

Dewis eich Her Rhestr Bwced Gofal a Thrwsio

I gymryd Her Rhestr Bwced Gofal a Thrwsio, dewiswch un o'r heriau mwyaf cyffrous o'ch rhestr. Dylai hyn fod yn rhywbeth y gallwch ei gyflawni o fewn 6 mis. Mae gweddill y rhestr i chi ei chadw a mwynhau gweithio drwyddi yn eich amser eich hun.

Unwaith y byddwch wedi dewis eich her gallwch ddechrau cynllunio sut i'w chyflawni. Y cam nesaf yw sefydlu tudalen cyfrannu ar-lein. Bydd hyn yn eich helpu i ddweud eich stori dros fod eisiau  gwneud yr her a bydd yn ennyn diddordeb pobl i'ch cefnogi. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn credu y bydd codi arian yn eu helpu i gymell i gyflawni eu nod.

Hoffem glywed am eich ymdrechion ac os ydych angen mwy o gyngor ar sut i godi arian ar gyfer Her Rhestr Bwced Gofal a Thrwsio cysylltwch gyda Sheleagh, ein swyddog codi arian, yn [email protected].

Pob lwc gyda'ch Rhestr Bwced a chodi arian i Gofal a Thrwsio.