Ein Noddi

Os ydych yn fusnes sy'n ymwneud â'r sector elusennol, beth am ystyried noddi un o'n digwyddiadau neu gyhoeddiadau?

Mae sicrhau nawdd i dalu am ein gwariant ar gyfer digwyddiadau, tebyg i'n cynhadledd flynyddol, neu gyhoeddiadau fel ein calendr elusennol, yn ein alluogi i gynyddu ein hincwm ar gyfer gwasanaethau uniongyrchol i bobl hŷn ledled Cymru.

Gan weithio'n agos gyda'n noddwyr, mae pob pecyn yn bwrpasol ond ymdrechwn frandio'r holl ddeunyddiau cysylltiedig i ddynodi ein noddwr a'ch cynnwys yn ein sylw ar y cyfryngau.

Rydym wedi cofrestru fel elusen yn y Deyrnas Unedig gan gefnogi pobl hŷn yng Nghymru i fyw mewn cartefi sy'n ddiogel, clyd ac addas ar gyfer eu hangheinion. Os hoffech gefnogi gwaith Care & Repair Cymru a'n helpu ni i helpu pobl hŷn ledled Cymru, cysylltwch â Charlotte Powell, Swyddog Datblygu Busnes ar 02920 107580 neu e-bost [email protected]