Cefnogwyr Masnachol

Fel y corff cenedlaethol ar gyfer Gofal a Thrwsio yng Nghymru, rydym yn "Hyrwyddwyr Tai Pobl Hŷn".

Mae Gofal a Thrwsio Cymru yn darparu ystod eang o wasanaethau i'r mudiad Gofal a Thrwsio ledled Cymru. O lobio ac ymgyrchu, i drefnu cyfarfodydd, fforymau, cyrsiau hyfforddiant a chynadleddau, o wybodaeth hyrwyddo ar gyfer cleientiaid i gyhoeddusrwydd a deunydd cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer y cyfryngau a rhanddeiliaid.

Fel canlyniad i'n gweithgareddau gallwn gynnig nifer o gyfleoedd i sefydliadau sy'n dod yn Cefnogwyr Masnachol i gysylltu gyda ni a mudiad Gofal a Thrwsio yn ehangach ledled Cymru, ar yr un pryd â chyfrannu at ein gwaith yn helpu i wella amodau byw pobl hŷn agored i niwed.

Buddion 

 • Defnyddio logo Cefnogwr Masnachol Care & Repair Cymru
 • Cael eich rhestru fel Cefnogwr Masnachol ar wefan Care & Repair Cymru
 • 100 gair am eich sefydliad gyda dolen i'ch gwefan eich hun ar wefan Care & Repair Cymru
 • 10% i ffwrdd cost gofod arddangos yn ein cynhadledd flynyddol ym mis Medi a chynadleddau eraill
 • Gwahoddiad i fynychu a siarad am eich sefydliad a/neu gynnyrch yn un o gyfarfodydd cenedlaethol Rhwydwaith Gofal a Thrwsio
 • Cyfle i gyhoeddi erthygl newyddion/gwybodaeth yn ein cylchlythyr staff rheolaidd Insider Insights
 • Cyfle cyntaf ar gyfleoedd nawdd am ein digwyddiadau a chyhoeddiadau
 • Hysbysiadau E-bost/Twitter am Care & Repair Cymru a'r mudiad yn ehangach
 • Hyrfwyddo eich sefydliad drwy negesuon Twitter Care & Repair Cymru
 • Copi o Mewn Cysylltiad, ein cylchlythyr chwarterol i gleientiaid
 • Rydym yn hapus i drafod unrhyw awgrymiadau neu syniadau am sut y gallwn gydweithio'n well gyda'n gilydd.

Dod yn Cefnogwyr Masnachol

I ddod yn cefnogwyr masnachol, llenwch y cais yma a dychwelwch i Datblygu Busnes yn Care & Repair Cymru, Tŷ Mariners, Heol East Moors, Caerdydd CF24 5TD.

Am ragor o wybodaeth neu i drefnu cyfarfod i drafod eich aelodaeth, cysylltwch â Vera Brinkworth.