Dod yn gefnogwr Corfforaethol

O godi ymwybyddiaeth i godi arian, mae partneriaethau corfforaethol yn hollbwysig i'n helpu i helpu pobl hŷn yng Nghymru.

Mae dod yn gefnogwr Corfforaethol yn dod â llawer o fanteision i'ch sefydliad a hefyd y staff.

Mae llawer o ffyrdd y gall eich busnes gefnogi pobl hŷn ledled Cymru, fel cymryd her tîm neu bersonol, ein gwneud ni eich Elusen y Flwyddyn neu gyflwyno rhoi cyflogres.

Dod yn Cefnogwyr Masnachol

Fel canlyniad i'n gweithgareddau gallwn gynnig nifer o gyfleoedd i sefydliadau sy'n ymrestru fel Aelodau Masnachol i ymgysylltu gyda ni a'r mudiad Gofal a Thrwsio yn ehangach ledled Cymru, ar yr un pryd â chyfrannu at ein gwaith yn helpu i wella amodau byw pobl hŷn a bregus.

Dysgu mwy

Ein Noddi

Os ydych yn fusnes sy'n ymwneud â'r sector elusennol, beth am ystyried noddi un o'n digwyddiadau neu gyhoeddiadau?

Dysgu mwy

Ymgyfraniad Staff

P'un ai yw'ch cwmni wedi cefnogi elusen o'r blaen ai peidio, gallwn eich helpu i gyrraedd eich targedau codi arian - beth bynnag yw hynny. Gall trefnu digwyddiad gyda'ch cydweithwyr fod yn ffordd wych i ddod â'ch tîm at ei gilydd ond gall hefyd helpu i godi proffil eich cwmni.

Dysgu mwy

Gwnewch ni eich elusen y flwyddyn

Ai ni yw'r elusen y bydd eich cwmni yn dewis gweithio gydag ef am flwyddyn er mwyn codi arian ar gyfer ei achos?

Dysgu mwy

Rhoi Cyflogres

Mae Rhoi Cyflogres yn gynllun effeithiol o ran treth sy'n galluogi staff i gyfrannu at eu dewis elusennau. Mae'r cynllun yn galluogi gwneud cyfraniadau rheolaidd heb ddim ymdrech drwy gyflog cyn didynnu treth.

Dysgu mwy