Dewch yn Gyfaill

Dewch yn Gyfaill Gofal a Thrwsio

Wyddech chi fod Gofal a Thrwsio yn elusen gofrestredig? Gwnawn Iawer mwy I bobl yn ein cymuned nag mae llawer o bobl yn sylweddoli. Os hoffech gadw mewn cysylltiad a chael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau, cyngor ar gadw'n ddiogel a chlyd yn eich cartref, yna cofrestrwch I ddod yn Gyfaill Gofal a Thrwsio.

Mae'n rhad ac am ddim I ddod yn Gyfaill!

Ymuno â Gofal a Thrwsio

  • Byddwch yn rhan o rwydwaith Cymrugyfan o asiantaethau Gofal a Thrwsio yn ein helpu i wneud yn siŵr fod help a chefnogaeth ymarferol ar gael ar gyfer pobl hŷn pan maent ei angen.
  • Cael y newyddion diweddaraf a derbyn ein cylchlythyr diweddaraf yn llawn straeon a syniadau.
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian, neu ddweud wrth eich ffrindiau amdanom. Ni yw cyfrinach gudd orau Cymru!
Dewch yn Gyfaill Gofal a Thrwsio