Cymerwch Ran

P'un ai ydych yn unigolyn, yn aelod o grŵp neu'n fusnes, mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan wrth ein helpu. Os dymunwch godi arian ond yn methu meddwl am syniadau, yna rydych wedi dod i'r lle cywir. Edrychwch ar ein syniadau gwych am godi arian i gefnogi pobl hŷn ledled Cymru i gael cartrefi cynnes, diogel ac addas ar gyfer eich anghenion.

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â [email protected] neu ffonio 02920 107580

Dewch yn Gyfaill Gofal a Thrwsio

Dewch yn Gyfaill i Gofal a Thrwsio a’n helpu ni i helpu pobl hŷn ar draws Cymru
Dysgu mwy

Codi Arian i Ni

Mae llawer o ffyrdd y gall eich busnes gefnogi pobl hŷn ledled Cymru

Dysgu mwy

Cyfrannwch

Rhowch eich cefnogaeth i wella bywydau pobl hŷn ledled Cymru sy'n dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain - nid oes unrhyw rodd yn rhy fach i wneud gwahaniaeth. Aiff 100% o'r cyfraniadau a dderbyniwn yn uniongyrchol i bobl hŷn mewn angen. 

Dysgu mwy

Dod yn Gefnogwr Corfforaethol

O godi ymwybyddiaeth i godi arian, mae partneriaethau corfforaethol yn hollbwysig i'n helpu i helpu pobl hŷn yng Nghymru. Mae dod yn gefnogwr busnes yn dod â llawer o fanteision i'ch sefydliad a hefyd y staff.

Dysgum mwy