Pam dwi'n gwirfoddoli i'r Attic Project

Mae pobl yn gwirfoddoli am lawer o resymau gwahanol. Mae rhai'n gwirfoddoli oherwydd ei fod yn edrych ar CV, mae eraill yn breuddwydio am gael eu hurddo'n farchog neu maent angen cael rhywbeth i'w wneud os ydynt yn ddi-waith neu wedi ymddeol ond i mi hanfod gwirfoddoli yw cwrdd â phobl a dod i'w hadnabod, os dim ond am ychydig. Rwy'n llwyddo i gyfuno fy holl hoff bethau, siarad, gwrando, ffotograffiaeth ac ysgrifennu oherwydd mod i'n rhan o'r Prosiect Atgofion.

Rwyf wrth fy modd yn ymweld â'r cyfranogwyr yn eu cartrefi eu hunain lle rwyf yn cofnodi eu hatgofion. Gall fod yn ffiol gyda chraciau a gawsant gan hoff fodryb neu ewythr neu lun o wyliau amser maith yn ôl sy'n ysgogi atgofion o amser fu. Mae eu straeon yn amrywio o'r bach, i gelwydd golau, i hudol.

Wrth i ni sgwrsio, yn yfed cwpanaid o de fel arfer, mae'r atgofion yn dod i'r cof weithiau'n rhwydd, adegau eraill gydag ychydig o brocio, ond maent bob amser yn dod â gwên i'w gwefusau ac yn goleuo eu diwrnod drwy rannu eu cariad o bobl a'r pethau a fu yn eu bywydau.

Mae pobl yn aml iawn yn meddwl nad oes dim byd arbennig amdanyn nhw neu eu bywyd ond maent bob amser yn anghywir. Mae pawb wedi gwneud o leiaf un peth rhyfeddol yn eu bywyd - ond dydyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Gall yr hyn y gallwch chi ei weld fel diflas a dibwys swnio'n ecsotig i rywun arall. Fel person mewn tref yng nghanol y wlad yn gwrando ar straeon am bobl ar yr arfordir lle mae hwylio'n beth cyffredin i bobl y wlad yn gwrando ar straeon tref o fflatiau tŵr uchel a pharciau byrddau sglefrio - mae'r cyfan yn dibynnu ar brofiad eich bywyd.

Dim ond un ymweliad mae rhai'n ei gymryd i ganfod y perlau hyn, tra gall eraill gymryd tri neu bedwar ymweliad oherwydd bod toreth o straeon diddorol. Rwyf bob amser yn ystyried mai dyma'r rhan orau o'r swydd, hyd yn oed heb y te a'r bisgedi.

Y rhan galetaf yw'r coflyfr, llyfr bychan o'u straeon. Dyma lle mae'r gwaith yn dod iddi. Clywed yr holl straeon a'u plethu yn lyfr y gallant ei gadw a'i ddarllen i'w hatgoffa eu hunain o'r holl amserau da yn eu bywydau fel y gall unwaith eto roi gwên atgofion ac felly dyma'r hyn sy'n rhoi mwyaf o bleser i mi a pham fy mod bob amser yn dweud y gall - ac y mae - gwirfoddoli yn gymaint i'r gwirfoddolwr ag i'r rhai a helpwn.