Dathlu blwyddyn o wirfoddoli gyda'r Attic Project

Mae'r Attic Project yn dathlu blwyddyn o wirfoddoli y mis hwn. Ym mis Ionawr y llynedd dechreuodd gwirfoddolwyr cyntaf yr Attic Project gefnogi pobl i fyw'n mwy cysurus yn eu cartrefi eu hunain.

Mae tîm ymroddedig gwirfoddolwyr y Project yn cynorthwyo pobl i wneud gofod a hel atgofion. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae gwirfoddolwyr wedi helpu 29 o bobl hŷn i ddidoli eu heiddo ac wedi helpu i symud 380 blwch o gartrefi pobl ar draws Caerdydd, Casnewydd a Bro Morgannwg, cryn gamp i'r gwasanaeth newydd.

Gall didoli drwy eiddo gynnau llawer o atgofion ac mae gwirfoddolwyr wedi treulio amser yn hel atgofion gyda phobl hŷn, gan glywed straeon rhyfeddol. Fe wnaeth y cyn wirfoddolwr Tammy ei lleoliad prifysgol gyda'r prosiect y llynedd a dywedodd "Mae'r Attic Project yn wych! Yn ogystal â helpu i dacluso cartrefi, mae'n rhoi clust i wrando i bobl wrth iddynt hel atgofion. Roedd yn anrhydedd i mi fod yn rhan ohono".

Mae'r Project yn cynnig amrywiaeth o swyddi gwirfoddol, yn amrywio o gefnogi pobl i ddidoli eu heiddo adref i recordio atgofion pobl a chynorthwyo pobl i fynd ar lein.

Dywedodd Catherine, Cydlynydd Prosiect Atgofion: "Mae cefnogaeth gwirfoddolwyr yn galluogi pobl i adennill rheolaeth o'u cartrefi a'u bywydau. Mae'n eu grymuso i fod eisiau gwneud gwahaniaeth a rhoi'r cymhelliant iddynt wneud gofod yn eu cartrefi tra'n rhannu atgofion a gaiff eu sbarduno gan y broses.  I lawer, gall fod yn anodd gadael i bethau fynd ond mae cefnogaeth, anogaeth ac egni cadarnhaol y gwirfoddolwyr wedi gwneud gwahaniaeth i lawer o bobl."

Dywedodd Janice a fu'n gwirfoddoli ers dechrau'r prosiect, "Os ydych yn ystyried gwirfoddoli ar gyfer yr Attic Project, rhowch gynnig arni; mae'n werth chweil iawn i'r gwirfoddolwyr a'r cleientiaid."

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda'r Attic Project, ewch i www.vcscymru.org.uk i gael mwy o wybodaeth neu gysylltu â Catherine ar 07934 531 001
Mae'r Attic Project yn brosiect partneriaeth rhwng Care & Repair Cymru a VCS Cymru a chaiff ei ariannu gan Gronfa'r Loteri Fawr.