Pwy yr ydym yn eu helpu

Rydym wedi helpu pobl hŷn mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd