Rheolwr Prosiect, 70+ Cymru

Lleoliad: Swyddfa Care & Repair Cymru yng Nghaerdydd.
Fodd bynnag, yn dilyn y pandemig coronafeirws, rhagwelir y bydd llawer o weithio o bell.
Contract: Tymor penodol hyd Ionawr 31ain 2023
Cyflog: £35,000 spot
Oriau: 35 awr yr wythnos

Dyddiad cau: Dydd Llun 1 Chwefror 12pm
Cynhelir cyfweliadau ar 10fed neu 12fed Chwefror

Crynodeb:

Mae gennym swydd wag tymor penodol i reoli ein prosiect tlodi tanwydd ac effeithlonrwydd ynni cartref newydd, cyffrous, 70+ Cymru.Cyfle ardderchog i wneud cartrefi ein buddiolwyr (pobl hŷn fregus) yn gynhesach, a'u helpu i fforddio eu biliau tanwydd.

Rôl y Swydd:

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhoi arbenigedd i ac yn rheoli prosiect 70+ Cymru. Gan weithio wrth ochr y Prif Weithredwr, byddwch yn cyfrannu'n sylweddol at gyflenwi'r prosiect yn llwyddiannus. Byddwch hefyd yn canolbwyntio ar ddeall a dogfennu arfer gorau pan ddaw i helpu pobl hŷn i fyw mewn cartrefi cynhesach a gostwng lefelau tlodi tanwydd ymysg ein buddiolwyr.