Aelodau Masnachol

Mae dod yn Aelod Masnachol yn ffordd wych o ddangos eich ymrwymiad i wella cyflwr tai ar gyfer pobl hŷn.

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig cyfleoedd i’ch busnes hysbysebu eich cynhyrchion, a rhannu eich negeseuon gyda’r mudiad Gofal a Thrwsio a thu hwnt.

Aelodau Masnachol Aur

Solon Security

Solon Security

Mae Solon Security yn cael ei gydnabod fel prif gyflenwr cynhyrchion diogelwch cymunedol y DU. Ar ôl gweithio gydag amryw o gynghorau, cymdeithasau tai a darparwyr gofal dros 25 mlynedd, rydym yn defnyddio'r profiad hwn o weithio gyda chwsmeriaid i ddarpa…

Mae Solon Security yn cael ei gydnabod fel prif gyflenwr cynhyrchion diogelwch cymunedol y DU. Ar ôl gweithio gydag amryw o gynghorau, cymdeithasau tai a darparwyr gofal dros 25 mlynedd, rydym yn defnyddio'r profiad hwn o weithio gyda chwsmeriaid i ddarparu atebion sy'n arwain y farchnad. Mae ein dewis o ofal a alluogir gan dechnoleg yn helpu i wneud gwahaniaeth i filoedd o breswylwyr drwy’r DU. Mae ein nwyddau tai a lles yn cynyddu’n gyson, felly mae nifer o ddulliau effeithlon ar gael i breswylwyr bregus. Rydym yn falch o gynnig y dewis ehangaf o allweddi diogel yn y DU, gydag atebion i gyd-fynd â phob angen, amgylchedd a chyllideb benodol.

darllen mwy »

visit www.solonsecurity.co.uk

Altro

Altro

O ran tai cymdeithasol ac addasiadau i'r cartref, mae'r ffordd y mae cartref yn edrych yr un mor bwysig â'r ffordd y mae'n gweithio. Mae angen i fannau byw gael ymdeimlad o arddull, mae angen i fannau cymunedol fod yn groesawgar, yn sensitif i sŵn ac yn h…

O ran tai cymdeithasol ac addasiadau i'r cartref, mae'r ffordd y mae cartref yn edrych yr un mor bwysig â'r ffordd y mae'n gweithio. Mae angen i fannau byw gael ymdeimlad o arddull, mae angen i fannau cymunedol fod yn groesawgar, yn sensitif i sŵn ac yn hawdd eu glanhau ac mae angen i geginau ac ystafelloedd ymolchi gydymffurfio â'r safonau uchaf o ran diogelwch a hylendid. Bydd dewis Altro o loriau a waliau cyfoes gyda lliwiau traddodiadol, gwahanol weadau a gorffeniadau – gan gynnwys pren – yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i orffen adeilad newydd neu uwchraddio llety a chyfleusterau sy'n bodoli eisoes.

darllen mwy »

visit www.altro.co.uk

AKW

AKW

Mae AKW yn arwain marchnad y DU o ran y cawodydd, y nwyddau ar gyfer bywyd bob dydd a’r ceginau sydd ar gael i bobl ag anawsterau symud. Mae’r dewis, y prisiau cystadleuol, a’r gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn golygu mai AKW yw'r dewis cyntaf i gleient…

Mae AKW yn arwain marchnad y DU o ran y cawodydd, y nwyddau ar gyfer bywyd bob dydd a’r ceginau sydd ar gael i bobl ag anawsterau symud. Mae’r dewis, y prisiau cystadleuol, a’r gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn golygu mai AKW yw'r dewis cyntaf i gleientiaid ledled y DU a thramor. Rydym yn gweithio'n agos gyda Therapyddion Galwedigaethol a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, i ddylunio a chynhyrchu dewis llawn o gawodydd, ceginau a nwyddau sy’n rhoi cymorth i bobl symud. Rydym yn frwd dros alluogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain, a chadw eu hannibyniaeth. Caiff pob un o'n nwyddau ei brofi'n drylwyr, ei ddylunio a’i wneud yn benodol ar gyfer y defnyddiwr terfynol. Ynghyd â gwasanaethau cwsmeriaid o'r radd flaenaf rydym hefyd yn cynnig Gwasanaeth Dylunio/Asesu cynhwysfawr a Gwasanaeth Ôl-werthu.

darllen mwy »

visit akw-ltd.co.uk

The Key Safe Company

The Key Safe Company

Ers 1995, rydym wedi darparu cynhyrchion a gwasanaethau o'r safon uchaf. Dangosir ein hangerdd gan ein hardystiad ISO9001 ac aelodaeth o fenter Heddlu'r Deyrnas Unedig 'Diogelu Drwy Ddylunio'. Gan weithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr blaenllaw yn y d…

Ers 1995, rydym wedi darparu cynhyrchion a gwasanaethau o'r safon uchaf. Dangosir ein hangerdd gan ein hardystiad ISO9001 ac aelodaeth o fenter Heddlu'r Deyrnas Unedig 'Diogelu Drwy Ddylunio'. Gan weithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant, megis y TSA, sefydliadau di-elw ac awdurdodau lleol, datblygwyd y Supra C500 KeySafe™ - y blwch allweddi diogel gwreiddiol a ffafriwyd gan yr heddlu yn y Deyrnas Unedig sydd wedi mynd trwy brofion ymosodiad annibynnol, trylwyr i sicrhau ei fod “mor ddiogel â’ch drws ffrynt". Mewn 25 mlynedd o fasnachu, yr ydym wedi dosbarthu mwy na 2.5 miliwn o flychau allweddi diogel. Mae gennym amrywiaeth o flychau allweddi diogel gan gynnwys modelau dros dro.

darllen mwy »

visit keysafe.co.uk

Surestop

Surestop

I amddiffyn eiddo rhag y risg o ddifrod dŵr, mae Surestop yn Stopfalf unigryw. Mae'n gadael ichi droi eich dŵr ymlaen a’i ddiffodd wrth ddim ond taro switsh. Heb ddefnyddio batris na thrydan. Mae Surestop yn hawdd a chyflym i’w osod gyda switsh o bell y …

I amddiffyn eiddo rhag y risg o ddifrod dŵr, mae Surestop yn Stopfalf unigryw. Mae'n gadael ichi droi eich dŵr ymlaen a’i ddiffodd wrth ddim ond taro switsh. Heb ddefnyddio batris na thrydan. Mae Surestop yn hawdd a chyflym i’w osod gyda switsh o bell y gellir ei leoli hyd at 6 metr i ffwrdd a'i osod ar yr wyneb. Mae'n berffaith at adegau pan ganfyddir bod dŵr yn gollwng, neu pan na allwch ddod o hyd i’r stopfalf draddodiadol. Nid yw cen calch yn effeithio arno chwaith. I gael mwy o wybodaeth am y dewisiadau Surestop ewch i www.surestop.co.uk

darllen mwy »

visit www.surestop.co.uk

Closomat

Closomat

The UK's leading supplier of wash and dry toilets. Closomat believes that everyone deserves the right to live their best life, regardless of the challenges they face in their intimate toileting needs. Our products are designed to meet the needs of the ind…

The UK's leading supplier of wash and dry toilets. Closomat believes that everyone deserves the right to live their best life, regardless of the challenges they face in their intimate toileting needs. Our products are designed to meet the needs of the individual both now and in the future. They are flexible and customisable.

darllen mwy »

visit www.closomat.co.uk