Aelodau Masnachol

Mae dod yn Aelod Masnachol yn ffordd wych o ddangos eich ymrwymiad i wella cyflwr tai ar gyfer pobl hŷn.

Yn gyfnewid am hynny, gallwn gynnig cyfleoedd i’ch busnes hysbysebu eich cynhyrchion, a rhannu eich negeseuon gyda’r mudiad Gofal a Thrwsio a thu hwnt.

Aelodau Masnachol Aur

Solon Security

Solon Security

Mae Solon Security yn cael ei gydnabod fel prif gyflenwr cynhyrchion diogelwch cymunedol y DU. Ar ôl gweithio gydag amryw o gynghorau, cymdeithasau tai a darparwyr gofal dros 25 mlynedd, rydym yn defnyddio'r profiad hwn o weithio gyda chwsmeriaid i ddarpa…

Mae Solon Security yn cael ei gydnabod fel prif gyflenwr cynhyrchion diogelwch cymunedol y DU. Ar ôl gweithio gydag amryw o gynghorau, cymdeithasau tai a darparwyr gofal dros 25 mlynedd, rydym yn defnyddio'r profiad hwn o weithio gyda chwsmeriaid i ddarparu atebion sy'n arwain y farchnad. Mae ein dewis o ofal a alluogir gan dechnoleg yn helpu i wneud gwahaniaeth i filoedd o breswylwyr drwy’r DU. Mae ein nwyddau tai a lles yn cynyddu’n gyson, felly mae nifer o ddulliau effeithlon ar gael i breswylwyr bregus. Rydym yn falch o gynnig y dewis ehangaf o allweddi diogel yn y DU, gydag atebion i gyd-fynd â phob angen, amgylchedd a chyllideb benodol.

darllen mwy »

visit www.solonsecurity.co.uk

Altro

Altro

O ran tai cymdeithasol ac addasiadau i'r cartref, mae'r ffordd y mae cartref yn edrych yr un mor bwysig â'r ffordd y mae'n gweithio. Mae angen i fannau byw gael ymdeimlad o arddull, mae angen i fannau cymunedol fod yn groesawgar, yn sensitif i sŵn ac yn h…

O ran tai cymdeithasol ac addasiadau i'r cartref, mae'r ffordd y mae cartref yn edrych yr un mor bwysig â'r ffordd y mae'n gweithio. Mae angen i fannau byw gael ymdeimlad o arddull, mae angen i fannau cymunedol fod yn groesawgar, yn sensitif i sŵn ac yn hawdd eu glanhau ac mae angen i geginau ac ystafelloedd ymolchi gydymffurfio â'r safonau uchaf o ran diogelwch a hylendid. Bydd dewis Altro o loriau a waliau cyfoes gyda lliwiau traddodiadol, gwahanol weadau a gorffeniadau – gan gynnwys pren – yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch i orffen adeilad newydd neu uwchraddio llety a chyfleusterau sy'n bodoli eisoes.

darllen mwy »

visit www.altro.co.uk

AKW

AKW

Mae AKW yn arwain marchnad y DU o ran y cawodydd, y nwyddau ar gyfer bywyd bob dydd a’r ceginau sydd ar gael i bobl ag anawsterau symud. Mae’r dewis, y prisiau cystadleuol, a’r gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn golygu mai AKW yw'r dewis cyntaf i gleient…

Mae AKW yn arwain marchnad y DU o ran y cawodydd, y nwyddau ar gyfer bywyd bob dydd a’r ceginau sydd ar gael i bobl ag anawsterau symud. Mae’r dewis, y prisiau cystadleuol, a’r gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn golygu mai AKW yw'r dewis cyntaf i gleientiaid ledled y DU a thramor. Rydym yn gweithio'n agos gyda Therapyddion Galwedigaethol a Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol, i ddylunio a chynhyrchu dewis llawn o gawodydd, ceginau a nwyddau sy’n rhoi cymorth i bobl symud. Rydym yn frwd dros alluogi pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain, a chadw eu hannibyniaeth. Caiff pob un o'n nwyddau ei brofi'n drylwyr, ei ddylunio a’i wneud yn benodol ar gyfer y defnyddiwr terfynol. Ynghyd â gwasanaethau cwsmeriaid o'r radd flaenaf rydym hefyd yn cynnig Gwasanaeth Dylunio/Asesu cynhwysfawr a Gwasanaeth Ôl-werthu.

darllen mwy »

visit akw-ltd.co.uk

The Key Safe Company

The Key Safe Company

Ers 1995, rydym wedi darparu cynhyrchion a gwasanaethau o'r safon uchaf. Dangosir ein hangerdd gan ein hardystiad ISO9001 ac aelodaeth o fenter Heddlu'r Deyrnas Unedig 'Diogelu Drwy Ddylunio'. Gan weithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr blaenllaw yn y d…

Ers 1995, rydym wedi darparu cynhyrchion a gwasanaethau o'r safon uchaf. Dangosir ein hangerdd gan ein hardystiad ISO9001 ac aelodaeth o fenter Heddlu'r Deyrnas Unedig 'Diogelu Drwy Ddylunio'. Gan weithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant, megis y TSA, sefydliadau di-elw ac awdurdodau lleol, datblygwyd y Supra C500 KeySafe™ - y blwch allweddi diogel gwreiddiol a ffafriwyd gan yr heddlu yn y Deyrnas Unedig sydd wedi mynd trwy brofion ymosodiad annibynnol, trylwyr i sicrhau ei fod “mor ddiogel â’ch drws ffrynt". Mewn 25 mlynedd o fasnachu, yr ydym wedi dosbarthu mwy na 2.5 miliwn o flychau allweddi diogel. Mae gennym amrywiaeth o flychau allweddi diogel gan gynnwys modelau dros dro.

darllen mwy »

visit keysafe.co.uk

Surestop

Surestop

I amddiffyn eiddo rhag y risg o ddifrod dŵr, mae Surestop yn Stopfalf unigryw. Mae'n gadael ichi droi eich dŵr ymlaen a’i ddiffodd wrth ddim ond taro switsh. Heb ddefnyddio batris na thrydan. Mae Surestop yn hawdd a chyflym i’w osod gyda switsh o bell y …

I amddiffyn eiddo rhag y risg o ddifrod dŵr, mae Surestop yn Stopfalf unigryw. Mae'n gadael ichi droi eich dŵr ymlaen a’i ddiffodd wrth ddim ond taro switsh. Heb ddefnyddio batris na thrydan. Mae Surestop yn hawdd a chyflym i’w osod gyda switsh o bell y gellir ei leoli hyd at 6 metr i ffwrdd a'i osod ar yr wyneb. Mae'n berffaith at adegau pan ganfyddir bod dŵr yn gollwng, neu pan na allwch ddod o hyd i’r stopfalf draddodiadol. Nid yw cen calch yn effeithio arno chwaith. I gael mwy o wybodaeth am y dewisiadau Surestop ewch i www.surestop.co.uk

darllen mwy »

visit www.surestop.co.uk