Cylchlythyr Mewn Cysylltiad

Care & Repair Cymru produces a range of newsletters. These are free and can be downloaded from this section.

Mewn Cysylltiad Nadolig 2019

Mewn Cysylltiad Nadolig 2019

TU MEWN….Eitemau gweu Nadoligaidd I ddweud “diolch” – Helpu pobl hyˆn i gadw’n gynnes a diogel

Mewn Cysylltiad Hydref 2019

Mewn Cysylltiad Hydref 2019

TU MEWN…Arbed Arian, Y Ffordd Ddeallus - Adnewyddu eich Pas Bws - Her Nadolig y BIG Give yn ol

Mewn cysylltiad gwanwyn 2019

Mewn cysylltiad gwanwyn 2019

Tu Mewn…... Gwasanaeth newydd Cymorth Dementia - Ffordd Fwy Deallus o Ddefnyddio Ynni - Llwyddiant Mawr yr Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio -

Mewn Cysylltiad Gwanwyn 2019

Mewn Cysylltiad Gwanwyn 2019

Tu Mewn.... Pen-blwydd Cynfaf Hapis i Brosiect yr Atig - Nadolig Gofal A Thrwsio - Codi Gwydryn o Beaujolais

Mewn cysylltiad gwanwyn 2018

Mewn cysylltiad gwanwyn 2018

Tu Mewn…. Pam fod ataliaeth yn bwysig - Codi arian drwy gerddoriaeth - Rydym angen siarad am gwympiadau - Amser i hel atgofion wrth dacluso

Mewn Cysylltiad Nadolig 2018

Mewn Cysylltiad Nadolig 2018

TU MEWN....Cadw pobl hˆyn yn ddiogel ledled Cymru - Adeiladwyr Cyfeillgar i Dementia yng Nghwm Taf - Pen-blwydd hapus yn 30 oed i Gofal a Thrwsio ym Mhowys!

Mewn cysylltiad Haf 2018

Mewn cysylltiad Haf 2018

Tu Mewn…... Gofal a Thrwsio yn cydweithio gyda Elderfit - Syniad hurt Jolene a Molly! - Gwobrau Busnes De Cymru - Gadw pobl h yˆn yn ddiogel ledled Cymru -

Mewn Cysylltiad Hydref 2018

Mewn Cysylltiad Hydref 2018

TU MEWN…Gadewch i ni gael gwared â’r cowbois yng Nghymru! Pob Ceiniog yng Nghymru yn Cyfrif - Dyblu eich arian ar gyfer y Nadolig - Marciau Uchaf i Ddyn a Fan y Fro