Adnoddau Polisi

Fuel Poverty and the Warm Homes Programme

Fuel Poverty and the Warm Homes Programme

*Cymraeg i ddilyn* Written evidence submitted by Care & Repair Cymru to the Senedd's Equality and Social Justice Committee in January 2022.

Hospital Discharge and its impact on patient flow through hospitals | Care & Repair Cymru Consultation Response

Hospital Discharge and its impact on patient flow through hospitals | Care & Repair Cymru Consultation Response

Written evidence submitted by Care & Repair Cymru to the Senedd Health and Social Care Committee in January 2022. *Cymraeg i ddilyn*

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

Gweithredu deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Gweithredu deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi diweddariad ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 , deddf y mae ei phresenoldeb yn dechrau cael ei deimlo o fewn Llywodraeth Cymru gydag ymrwymiad i sicrhau y bydd ei heffaith yn ymledu trwy’r sector cyhoeddus i gyd.

Care & Repair Cymru Quarterly Policy Update - Q4 2021 (Cymraeg i ddilyn)

Care & Repair Cymru Quarterly Policy Update - Q4 2021 (Cymraeg i ddilyn)

A snapshot of the last three months' (October - December 2021) policy developments in Wales.

The Benefits System in Wales Inquiry | Care & Repair Cymru Response

The Benefits System in Wales Inquiry | Care & Repair Cymru Response

Written evidence submitted by Care & Repair Cymru to the Welsh Affairs Committee in August 2021. *Cymraeg i ddilyn*

Warm Home Discount: Better Targeted Support from 2022 Department for Business, Energy & Industrial Strategy | Care & Repair Cymru Consultation Response

Warm Home Discount: Better Targeted Support from 2022 Department for Business, Energy & Industrial Strategy | Care & Repair Cymru Consultation Response

Written evidence submitted by Care & Repair Cymru to the Department for Business, Energy, and Industrial Strategy in August 2021. *Cymraeg i ddilyn*

Shaping Wales' future: using national indicators and milestones to measure our nation’s progress | Care & Repair Cymru Response

Shaping Wales' future: using national indicators and milestones to measure our nation’s progress | Care & Repair Cymru Response

Written evidence submitted by Care & Repair Cymru to the Welsh Government in October 2021. *Cymraeg i ddilyn*